בעולם הסבוך של בטיחות תעשייתית, הסיווג של אזורים מסוכנים הוא בעל חשיבות עליונה. זה המקום שבו Global Ex Solutions יכול לעזור לך לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים האלה באתר שלך כדי להבטיח שהתהליכים שלך בטוחים יותר.

אטמוספרות נפיצות מאופיינות על ידי ייעודים אלפאנומריים של אזור 0, אזור 1, אזור 2, אזור 21 ואזור 22. קטגוריות אלו תוחמות אזורים שבהם קיים פוטנציאל לאטמוספרות נפיצות. התעמקות בסיווגים אלו מציעה תובנה עמוקה יותר לגבי הסיכונים הכרוכים בנוכחותם של חומרים דליקים בשילוב עם מקורות הצתה. מאמר זה נועד לספק הבנה מקיפה של אזורים מסוכנים אלה והשלכותיהם בהקשרים תעשייתיים מגוונים.

הגדרת אטמוספירות נפץ ואזורים מסוכנים

אטמוספרה נפיצה, כהגדרתה בתקני בטיחות תעשייתיים שונים, מתייחסת לתערובת של חומרים דליקים ואוויר, בתנאי אטמוספירה, בצורה של גזים, אדים, ערפילים או אבק. בשילוב עם מקור הצתה, לתערובות אלו יש פוטנציאל לעורר פיצוץ מסוכן. אזור מסוכן, לפיכך, מתייחס למקום שבו אטמוספרות נפיצות כאלה צפויות להתרחש או להימשך.

חשיפת הסיווג

האזורים המסוכנים, כל אחד מהם מוגדר באופן מובהק, מציעים גישה שיטתית להערכת הסכנה הפוטנציאלית הקיימת בסביבות שונות: