בעולם הציוד למקומות מסוכנים, יש צורך לעתים קרובות בהבהרה נוספת בקשר למונחים, במיוחד בהקשר לציוד אנטי פיצוץ (XP) וציוד אנטי להבה (FP). המונחים אלו חיוניים להבנת הבטיחות בסביבות בהן נוכחים גזים דליקים, אדים, נוזלים דליקים או אבק דליק והם יכולים להוציא לפועל סיכונים משמעותיים. כחברה גלובלית המתמחה בבדקי Ex/Hazloc ובמבחני אישור מפעליים (FATs), אנו נתקלים בשאלות בתדירות גבוהה בנוגע לטכניקות ההגנה הללו. מאמר זה נועד להבהיר את ההבדלים בין ציוד אנטי פיצוץ לבין ציוד אנטי להבה.

מיקומים בדרגות 1 ו-2

לפני שנכנס לפרטי הציוד האנטי פיצוץ והאנטי להבה, חשוב להבין את הקונטקסט של מקומות הסיכון. מיקומים בדרגות 1 ו-2 הם סיווגים שמסדרים את המקומות הללו לפי הסיכונים שהם מציעים.

מיקומים בדרגה 1: מיקומים בדרגה 1 כוללים את נוכחותם של גזים או אדים דליקים. אפשר לחלק את המיקומים האלו לפי הקונצנטרציה הצפויה של חומרים מסוכנים לדילולם.
מיקומים בדרגה 2: מיקומים בדרגה 2, מצד שני, מסוכנים עקב רוחב אבק דליק באוויר. כמו במיקומים בדרגה 1, יש אפשרות לחלק את מיקומים בדרגה 2 לפי הדילול הצפוי של חומרים מסוכנים.

דילול בדרגה 1 נגד דילול בדרגה 2

ההבחנה העיקרית בין דילול בדרגה 1 ובדרגה 2 היא הצפייה ברמת סיכון של רמות מסוכנות במקום. נפרט את זה יותר:

דילול בדרגה 1: במיקום בדרגה 1, הרכיב של גזים דליקים, אדים או אבק דליק הוא מספיק רב כדי ליצור פיצוץ. זוהי סביבה בסיכון גבוה, ודרושות הזמנה גבוהה של יתרונות בטיחות וציוד מתקדם.
דילול בדרגה 2: מיקומים בדרגה 2, מצד שני, כוללים טיפול, עיבוד או שימוש בחומרים דליקים, אך דילול החומרים המסוכנים אינו מספיק גבוה כדי להיות דליק. גם אם אזורים אלו מהווים סיכונים, הם נחשבים פחות מסוכנים מאשר מיקומים בדרגה 1.

ציוד אנטי פיצוץ (XP)

עכשיו שהבהרנו על הדרגות וההגדרות, נתמקד בציוד אנטי פיצוץ (